De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed krijgt een vervolg. In december 2016 lanceerden de hierin samenwerkende organisaties hun strategie voor de komende jaren.

 

In het verschiet liggen een gezamenlijk kenniscentrum, zogeheten kerkenvisies en het herbezien van de cultuurhistorische waarde van het religieuze erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) initieerde in 2014 dit landelijke partnerschap tussen eigenaren, overheden en erfgoedinstanties. Samen bevorderen ze dat historische kerken en kloosters behouden blijven, eventueel met een geschikte nieuwe functie. De rijksmonumentale Hervormde Kerk uit 1848 in Helmond (foto) functioneert sinds 2007 als advocatenkantoor. Daar waar kerken grafstenen bevatten kan dit voor ons genealogen van belang zijn.

(bron: Monumentaal)