Meer zicht op gezinssamenstellingen, beroepen en personen door bevolkingsregisters. Maar liefst 97.000 akten zijn ingevoerd Na drie jaar hard werken door zo’n 20 vrijwilligers van Streekarchief Langstraat Heusden Altena zijn inmiddels alle bevolkingsregisters ingevoerd van de gemeenten Waalwijk, Werkendam, Heusden, Aalburg en Woudrichem. Door de invoering van maar liefst 691 bevolkingsregisters met meer dan 97.000 akten is het voor iedereen mogelijk om vanuit huis te zoeken naar onder meer ingekomen en vertrokken personen uit de gemeenten, gezinssamenstellingen en beroepen.


Mutsenwasser en peeënagenten
Eerst was het alleen mogelijk om de akten door te bladeren. Door het enorme werk dat is verzet door vrijwilligers, kan iedereen voortaan ook zoeken op naam, plaatsnaam, geboortedatum en beroep. Caroline de Hart (archiefinspecteur): “Je komt veel landbouwers in deze regio tegen in de registers, maar je neemt ook regionale verschillen waar. In Waalwijk en Drunen vind je bijvoorbeeld relatief veel schoenmakers terug en in Werkendam relatief veel arbeiders en schippers.” Bijzondere en verdwenen beroepen zijn ook te vinden in de registers, zoals mutsenwassers, steenbakkers en een peeënagent voor een beetwortelsuikerfabriek. Door middel van de gezinskaarten kan een beeld gevormd worden van de grootte van de gezinnen en wie er woonden op een adres. De Hart: “Ook inwonende grootouders en dienstmeisjes werden op een gezinskaart genoteerd.”


Bevolkingsregisters geven zicht over langere tijd
Bevolkingsregisters geven zicht op het wel en wee van mensen over een langere tijd. In deze registers is de hele ontwikkeling van een gezin of familie te zien. Officieel werden de bevolkingsregisters ingevoerd in 1850, maar in de meeste gemeenten werden al eerder vergelijkbare registers bijgehouden. Alle bevolkingsregisters die het Streekarchief beheert, zijn gedigitaliseerd en gratis in te zien en te doorzoeken op www.salha.nl via ‘Voorouders’. Tot 1940 zijn bevolkingsregisters en gezinskaarten bij gemeenten in gebruik geweest.

Nieuw project
Vanaf januari gaan de vrijwilligers van het Streekarchief aan de slag met een nieuw project; het verder toegankelijk maken van de doop-, trouw- en begraafregisters en de akten van de burgerlijke stand.