Vergeet hackers en vreemde mogendheden als bedreiging voor kritieke netwerkinfrastructuur.
Lees verder op AG Connect.