De burgemeesters van de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Leiden ondertekenden op vrijdagmiddag 16 december een samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening gaat het beheer van de historische archieven naar Erfgoed Leiden en Omstreken. Na twee jaar van ambtelijke voorbereiding zal het publiek per 1 januari 2017 de voordelen van deze samenwerking ervaren.

De inwoners van de gemeente Kaag en Braassem en gemeente Nieuwkoop hebben vanaf 1 januari 2017 de beschikking over meer bronnen in één digitale zoekmachine. Niet alleen archieven uit de betreffende gemeenten zijn straks doorzoekbaar op www.erfgoedleiden.nl , ook akten en registers uit de regio zijn beschikbaar voor onderzoek. ‘Dit leidt nogal eens tot onverwachte vondsten van relaties. Mensen bleken vroeger mobieler dan aanvankelijk wordt aangenomen’, aldus Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken. ELO beheert namelijk vele archieven uit de Rijnlandse Regio.

Door de samenwerking met ELO worden nu meer bronnen gedigitaliseerd. Vanaf 1 januari 2017 zullen de eerste akten uit de Burgerlijke Stand van beide gemeenten te zien zijn. In de loop van 2017 worden nog meer bronnen gescand en digitaal gekoppeld.

De samenwerking geeft de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise, faciliteiten en (internationale) samenwerkingsverbanden van Erfgoed Leiden en Omstreken. Zoals het verder digitaliseren van archiefbestanden. ELO is tevens een voorstander van open data, waarbij gegevens beschikbaar zijn voor iedereen en toegankelijk komen via andere websites, die vaak door genealogen worden gebruikt. Enkele voorbeelden zijn openarch.nl, ancestry.com en myheritage.com.

Erfgoed Leiden brengt kennis van het verleden bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de moderne leefomgeving.