Het Nationaal Archief is samen met Archief 2020 het project Archiefontologie Nadere Toegangen gestart. Het project levert een concreet model op voor het toepassen van Linked Open Data dat in de hele archiefsector bruikbaar is. Samen met (kennis)partners uit het veld zet dit project de eerste stappen voor een Linked Open Data-ontologie voor de archiefsector.

 

Linked Open Data

Een van de belangrijkste middelen voor Toegang is het gebruik van open standaarden. Linked Open Data biedt bij uitstek de mogelijkheid om data beschikbaar te stellen op een open en gestandaardiseerde manier. Hierdoor wordt hergebruik en verbinden met andere (erfgoed)bronnen heel eenvoudig.  Om de metadata te kunnen definiëren en technisch te implementeren, moet een keuze gemaakt worden uit vocabulaires en ontologieën (terminologiebronnen). Het project levert richtlijnen op en een praktisch 'Kookboek' voor archiefinstellingen om van archiefdata Linked Open Data te maken. Met het projectresultaat weten Nationaal Archief en RHC’s in 2017 hoe zij hun nadere toegangen kunnen gaan coderen en ontsluiten als Linked Open Data. 

 

Kennisborging

Het Nationaal Archief is betrokken bij het verzamelen van specificaties, het borgen en het verspreiden van resultaten. Via het project is er een relatie met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Resultaten worden gedeeld op het ‘Kennisplatform toegang’ in Pleio. Daarnaast vindt kennisdeling plaats met het archief- en erfgoedveld, wetenschap, platforms en programma’s in kennissessies en – bijeenkomsten. Op deze wijze is er brede dialoog en afstemming over de voorgestelde aanpak en opgeleverde producten.