Het Nationaal Archief en de ’Regionaal Historische Centra (RHC’s) hebben de gezamenlijke opgave om 10% van de papieren Rijksarchiefcollectie te digitaliseren. Om zo de rijksarchieven voor de toekomst beter te kunnen bewaren, beheren en presenteren aan het publiek. Project Digitale Taken Rijk (DTR) zet zich hiervoor in.


DTR geeft onder andere prioriteit aan digitalisering van de meest geraadpleegde archieven.  Denk hierbij aan de VOC-archieven die als resultaat van dit project binnenkort bijna volledig digitaal beschikbaar  zijn via www.gahetna.nl voor de burger en wetenschappelijk onderzoek.


Op dit moment zijn al ruim 9.5 miljoen(!) scans van VOC-materiaal vervaardigd. De tentoonstelling De wereld van de VOC, die vanaf 24 februari 2017 bij het Nationaal Archief te zien is, is dan ook mede dankzij de inspanningen van DTR tot stand gekomen.