Aan de webstek AlleFriezen zijn toegevoegd:

Overlijdensakten Sneek 1968
Overlijdensakten Dantumadeel 1969-1970
Huwelijksakten Kollumerland 1946
Huwelijksakten Achtkarspelen 1947