Zoals ieder jaar vervalt per 1 januari voor weer aardig wat inventarisnummers de beperking op de openbaarheid. Het gaat in 2017 in totaal om 132 archieven en een veelvoud inventarisnummers die na 1 januari op de studiezaal ingezien kunnen worden en waarvoor dan ook digitalisering kan worden aangevraagd.
Lees hier verder.