Het Haags Gemeentearchief biedt via WieWasWie gegevens uit de burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten), het bevolkingsregister en het notarieel archief aan. Onder de bevolkingsregistraties vallen ook de Haagse en Loosduinse gezinskaarten uit de periode 1913-1939. Deze kaarten zijn zeer nuttig voor genealogisch onderzoek: niet alleen worden alle gezinsleden genoemd, maar ook worden beroepen, kerkelijke gezindten en woonadressen vermeld.

Het Haags Gemeentearchief heeft in totaal 545.000 gezinskaarten gedigitaliseerd, waarmee maar liefst 1,3 miljoen namen doorzoekbaar zijn gemaakt. Vanwege de privacywetgeving konden er nog 100.000 kaarten niet worden getoond. Na overeenstemming met andere bronnen, zoals het Nationaal Register Overledenen (NRO) dat wordt beheerd door het CBG, kon de helft hiervan alsnog beschikbaar worden gesteld!
Dankzij de samenwerking met het Haags Gemeentearchief heeft men belangrijke bronnen voor genealogisch onderzoek dichtbij huis kunnen toevoegen aan WieWasWie. Goed nieuws voor stadsgenoten en genealogen met interesse in Den Haag.