Eind april stuurde het bestuur van HCC!genealogie een 'open brief' aan de Nederland archieven. We hebben het dan over 92 adressen. Elf archieven (Gemeentearchief Leerdam, Stadsarchief Rotterdam, Gemeentearchief Nieuwegein, Gemeentearchief Reimerswaal, Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, Gemeentearchief Hardenberg, Gemeentearchief Zaanstad, Stads- en Streekarchief Naarden - Muiden - Huizen - Bussum, Gemeentearchief Maasgouw ( Thorn - Heel - Maasbracht), Gemeentearchief Brunssum, Gemeentearchief Hoogeveen) hebben ooit te kennen gegeven onze berichten niet te willen ontvangen. Op zich vreemd voor overheidsinstellingen die het publiek hebben te dienen.

Terug naar de open brief. Maar liefst vijf archieven reageerde op onze open brief in de vorm dat men zich niet aangesproken voelde. Waar ging het om? De belangen van onze leden en lezers behartigende hebben we in deze brief onze zorgen geuit wegens het niet of nauwelijks nog noemen van typisch (lokaal/regionaal) genealogisch nieuws/onderwerpen in de door deze instanties uitgebrachte regelmatig verschijnende nieuwsbrieven.

Iniddels zijn we een paar maanden verder. Maar ook de nodige nieuwsbrieven van de archieven. We hebben er sinds april 20 waarin op geen manier sprake is van genealogisch nieuws, met name de beschikbaarheid van indexen danwel akten danwel gescande en beschikbare archieven. Onze ongerustheid neemt alleen maar toe.