Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) is niet mild over de voortgang van het programma Toekomst BRP (Basisregistratie Personen). Het programma zou de registratie moeten verbeteren op basis van behoeften van burgers, gebruikers en beleidswijzigingen, maar het is de vraag of van verbetering sprake is. Kortom krijgen we nou nog een nieuw systeem?
Lees hier verder.