Tenminste eens in de vijf jaar worden alle agentschappen doorgelicht. De vorige doorlichting van het Nationaal Archief was in 2016. In 2022 is de vijfjaarlijkse doorlichting van het agentschap Nationaal Archief afgerond. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Gunay Uslu bood het rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022 begin dit jaar aan de  voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan. Het moet u interesseren, want het is nogal een document.

Klik hier.