Joost 'Het viswijf' Sneller (D66) pleitte vorige maand voor een lintje voor lintjesweigeraars. Want er is volgens hem een toenemend aantal gedecoreerden dat de onderscheiding terugstuurt omdat deze 'Koninklijk' is.
Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) liet navraag doen bij de Kanselarij der Nederlandse Orden.  Wat blijkt: het verhaal klopt niet. "Het weigeren van een lintje komt een enkele keer voor. Er is hen geen (recente) casus bekend waarin republikeinse gevoelens de reden was voor weigering; bescheidenheid wordt wel eens genoemd als reden", schrijft een ambtenaar aan de bewindsvrouwe.