Een icoon is heengegaan


Onlangs bereikte ons het bericht dat dr. JanWillem Koten op Hemelvaartsdag is overleden. Hij werd 93 jaar. In zijn werkzame leven was hij patholoog. Ridder in de Orde van Oran je Nassau. Ik leerde hem kennen in een vorig leven toen ik bestuurslid van een andere club was. In hoedanigheid van secretaris maakte ik eens een redactievergadering mee (JanWillem en de drukker uit Delft). Een korte tijd later ontsloeg ik hem als hoofdredacteur van GensData. Hij kuste bijkans de grond waar ik over liep. Hij was namelijk hoofdredacteur, eindredacteur, redacteur, corrector én uitgever. Vreselijk vond hij het, want in feite wilde hij maar één ding. Schrijven. En het moet gezegd dat deed hij vol verve. Met hem in je redactie zat je nooit zonder kopij.

Nadat ik via de Genealogische Computer Vereniging uiteindelijk bij HCC!genealogie terecht kwam deed het contact wel wat verwateren. Heel af en toe hadden we contact. En uiteraard was ik jaloers op zijn productie die hij tot het laatst heeft volgehouden, de laatste jaren steeds vaker over DNA.


JanWillem Koten, een icoon is van ons heengegaan. Hij heeft veel betekend voor onze hobby genealogie en de informatie die hij daarover met ons deelde. Vanuit die optiek zal hij door ons in ieder geval gemist worden.


We wensen zijn familie en de NGV sterkte met dit verlies.

 

Namens het bestuur van HCC!genealogie
Frank Lether