Haardstedengeldregisters zijn belangrijke bronnen voor het onderzoek naar familiegeschiedenis en de bewoningsgeschiedenis in de 17e en 18e eeuw. Deze registers van het haardstedegeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Er wordt bijvoorbeeld vermeld hoeveel paarden iemand had of de omvang van het boerenbedrijf ('een vol of half erf'). Armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar werden wel in de registers vermeld.
Het Drents Archief organiseert op 8 mei a.s. er een lezing over.

Voor meer informatie, klik hier.