Wij kregen het verdrietige bericht van het overlijden van onze oud-adviseur Ben van Heuven. Ben werd 85 jaar.

Ben van Heuven Ben was van januari 2000 tot en met 2015 regionaal adviseur van onze interessegroep. Hij   had als rayon de regio Noord-Oost Brabant. Hij was geregeld op de bijeenkomsten in ’s-   Hertogenbosch aanwezig. Ook was hij actief op onze jaarlijkse genealogiedagen en daarvoor   op de HCC-dagen, waar hij menig nieuw lid maakte en leden met goede adviezen verder   hielp. Tijdens de adviseursbijeenkomsten hield hij ons wakker met zijn ideeën en initiatieven   voor nieuwe activiteiten. Wij hebben een enorme waardering voor het vele werk dat Ben voor   onze interessegroep verzette en wij putten allemaal inspiratie uit alles wat hij heeft gedaan.

 HCC!genealogie verliest met Ben een gedreven en met de interessegroep en haar leden   verbonden kaderlid. Wij missen Ben en de voor hem zo karakteristieke, bedachtzame en   rustige wijze van optreden binnen de interessegroep.

 Wij wensen zijn familie en allen die hem van nabij hebben gekend sterkte toe bij het dragen   van dit zo zware verlies en het verwerken van hun verdriet.

Bestuur HCC!genealogie