De volledige inhoud van het tijdschrift Misjpoge staat sinds nummer één van de eerste jaargang (1988) online en is volledig doorzoekbaar. Artikelen en andere tekstgedeelten kunnen worden gedownload naar de eigen computer. De lopende en vorige jaargang (nu 2016 en 2015) zijn alleen door leden van de Kring te downloaden.

Een schat aan informatie over Joodse genealogie en Nederlands-Joodse familieverhalen is hiermee algemeen toegankelijk geworden.

Klik hier voor de zoekmachine