AlleFriezen heeft de overlijdensakten van Haskerlan uit 1967 on line gezet.

Kijk hier.