Op de webstek Alle Friezen zijn nu de geboorteakten van Barradeel uit 1921 te vinden.

Klik hier om te zoeken.