Op 23 november viert Haarlem zijn 777ste verjaardag. Het Noord-Hollands Archief viert deze dag met taart voor de inwoners van Haarlem, een nieuwe tentoonstelling over de Vlaamse migratie naar Haarlem van 1578-1630 en een feestelijke bijeenkomst.

Het is op 23 november 777 jaar geleden dat graaf Willem II van Holland aan de inwoners van Haarlem stadsrechten verleende. Ter gelegenheid van deze bijzondere dag zijn de stadsrechten de hele dag in de Janskerk, de publiekslocatie van het Noord-Hollands Archief (NHA), te bekijken.

Om de verjaardag te vieren vindt er van 10.00 tot 11.00 uur een feestelijke bijeenkomst plaats met een toespraak door Jos Wienen, burgemeester van Haarlem. Hij ontvangt dan ook de onlangs gereedgekomen inventaris van het archief van het Gemeentebestuur van Haarlem van 1813-1957, uit handen van gemeentearchivaris Klaartje Pompe.

Opening tentoonstelling ‘Vlaams Haarlem’
De inwoners van Haarlem zijn van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, die plaats zal vinden in de Commandeurszaal, te midden van de nieuwe tentoonstelling ‘Vlaams Haarlem. Vlaamse migratie naar Haarlem van 1578-1630’. Deze tentoonstelling is de tegenhanger van de actuele tentoonstelling ‘Nieuwkomers. Vlaamse kunstenaars in Haarlem’ van het Frans Hals Museum, die bekende nieuwkomers in Haarlem uit diezelfde periode uitlicht. Het Noord-Hollands Archief en het Frans Hals Museum werken in het kader van beide tentoonstellingen samen om de verbintenis te versterken tussen de geschiedenis en de kunstcollectie van Haarlem en de inwoners en bezoekers van de stad.

Het project ‘Wat breng je mee?’ is hiervan onderdeel. Bezoekers van beide tentoonstellingen krijgen in de tentoonstelling de vraag wat zij als nieuwe inwoner hebben meegebracht of zouden meebrengen. Deze reacties worden verzameld en bij het Noord-Hollands Archief bewaard. De eerste inzendingen uit het Frans Hals Museum worden tijdens de bijeenkomst door Lidewij de Koekkoek, directeur van het Frans Hals Museum, overhandigd aan Jos Wienen en Willeke de Groot, directeur van het NHA. Dit vormt het startsein voor de nieuwe tentoonstelling van het Noord-Hollands Archief.