Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) heeft de afgelopen jaren tientallen archieven bij het Stadsarchief in bewaring gegeven. Het HGOS en Stadsarchief ondertekenden onlangs een nieuwe overeenkomst, waarmee het HGOS bijna al haar archieven aan het Stadsarchief schenkt.