Een ‘smart home’ heeft allerlei voordelen, zoals de mogelijkheid om apparaten op afstand te bedienen en processen te automatiseren. Maar deze technologie brengt ook risico’s met zich mee. Zo kunnen kwaadwillenden apparaten manipuleren of gevoelige informatie inzien. Het is dus cruciaal dat slimme apparaten goed beveiligd zijn. Tienduizenden mensen gebruiken OpenHAB domoticasoftware om hun smart home centraal aan te sturen.
Lees hier verder.