Onlangs zijn de lidmaatregisters van de Nederlands Hervormde en Doopsgezinde gemeente Bolsward op Alle Friezen toegevoegd. De gegevens zijn afkomstig uit de klappers die eind 90-er jaren vorige eeuw door de Stichting FAF (vrienden van de archieven van Friesland) zijn samengesteld.