Na een kort ziekbed is Wammes Witkop (70) dit weekend overleden. Wammes Witkop was oprichter, hoofdredacteur en uitgever van PC-Active, het huidige verenigingsblad van HCC. In dit artikel blikken we kort terug en haalt Henk van de Kamer, al decennialang redacteur PC-Active, herinneringen op.
Lees hier verder.