Helene Oppatja directeur CBG

Mevrouw Hélené Oppatja is per 1 mei j.l. benoemd tot directeur van het CBG, Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag. Voorheen was zij gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Wassenaar. Oppatja die geschiedenis heeft gestudeerd is de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij de geschiedenis van haar familie uit voormalig Nederlands-Indië in relatie tot die van Nederland.