Het Couranten Corpus omvat de zeventiende-eeuwse Nederlandse kranten die op Delpher te vinden zijn. Het omvangrijke corpus bevat momenteel de inhoud van 13 kranten oif te wel 109.532 artikelen.

De kranten zijn door driehonderd vrijwilligers onder leiding van Nicoline van der Sijs zorgvuldig getranscribeerd en gecorrigeerd via een op het Meertens Instituut ontwikkelde crowdsource-omgeving. In 2020 ontving de dataset de Nederlandse dataprijs.

Klik hier om te zoeken.