Noteer alvast in uw agenda: op zaterdag 1 oktober 2022 organiseert de Vereniging Veluwse Geslachten weer haar Veluwedag 2022.  De inloop begint om 9.30 uur en het officiële programma start om 10.15 uur met de Algemene Ledenvergadering (ALV). Nadere informatie volgt op hun website. Het thema van deze Veluwedag is 'Veluwse vissers en vissersfamilies'. De lezingen tijdens de Veluwedag zullen dan ook over dit thema gaan.