Met het risico wat (te) commercieel te worden gevonden maken we je toch opmerkzaam op de verschijning van het nieuwe nummer van Familie in Beeld. Te meer omdat het zo'n leuk blad is. Artikelen, wetenswaardigheden en soms ook uitknipzaken (wanneer je die leuk of bruikbaar acht) en dat alles ter ondersteuning van onze hobby. Zoals nu versierinkjes waarmee de schrijfster van het betreffende artikel haar lay-outs op een bijna professionele manier ‘opleukt’.
Klik hier om naar de inhoudsopgave te kijken.