Het comité roept alle Nederlanders via een jaarlijkse publiekscampagne op om mee te doen aan 4 en 5 mei. Door het verstrijken van de jaren verdwijnt ook de eerste generatie die de oorlog hebben meegemaakt. In de nieuwe campagne staat het doorgeven van verhalen centraal. De verhalen van de eerste generatie oorlogsslachtoffers en (verzets-)mensen van de Tweede Wereldoorlog worden doorverteld door de eerste generatie zelf, hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. In totaal zeventien aangrijpende verhalen nemen de luisteraar mee terug in de tijd.
Lees hier verder.