Op 12 april 2022 is de stichting ‘Ontstaan van Holland’ opgericht. De missie van de stichting is het stimuleren van de belangstelling bij een breed publiek over de belangrijke vormgevende periode van Holland in de Middeleeuwen. Het Erfgoedhuis ondersteunt de stichting (i.o.) sinds 2017 met advies.  

Het aanzicht van West-Nederland

In de jaren 900-1300 na Christus werd in het gewest Holland het grafelijke gezag gevestigd, eerst nog als rondreizend bestuur, maar later permanent in Den Haag. In deze periode vonden belangrijke ontwikkelingen plaats die tot op het heden het aanzicht van West-Nederland bepalen: de grootschalige ontginning van het veen, het graven van waterwegen, de aanleg van de eerste dijken, het opdringen van het Nederlands als voertaal boven het Fries, het begin van een schriftcultuur en de opkomst van de eerste steden.

Publieke belangstelling voor regionale geschiedenis

De Stichting onderneemt diverse initiatieven om bekendheid omtrent het ontstaan van Holland te vergroten. Dat doet zij onder meer omdat is gebleken dat de publieke belangstelling op regionaal en lokaal niveau erg groot is, terwijl de academische aandacht voor regionale geschiedschrijving is verslapt.

Eerste activiteit: Holland Dag 2 juli

De eerste activiteit van de Stichting is de organisatie van de Holland Dag, dit jaar op zaterdag 2 juli. Deze zal plaatsvinden in Leiden, een van de vroegste vestigingsplaatsen van het grafelijke bestuur met onder meer de Burcht van Leiden. Naast een dagdeel met lezingen wordt er ook een openbaar toegankelijk re-enactment georganiseerd in het van der Werffpark. De Stichting wordt in haar activiteiten ondersteund door de provincie Zuid-Holland.