Websites en apps van de overheid voldoen zelden aan alle gestelde eisen voor digitale toegankelijkheid. Nog geen tien procent van de websites en apps van ministeries, provincies, gemeenten en andere overheidsinstanties voldoet daar wel aan (275 van de ruim 3.400). Burgers met een beperking beschikken daardoor niet over alle mogelijkheden om in digitaal contact met de overheid te treden. Lees hier verder.
Om die reden worden de websites van archieven door onze leden ook kritisch in de gaten gehouden. Zij melden fouten en misstanden waarop wij weer contact met het betreffende archief opnemen. Bijna zonder uitzindering reageren zij positief op onze meldingen.