De Generale Index Zwolle (GIZ), ook wel het ‘stalen monster’ uit de vroegere studiezaal, is nog steeds een enorm belangrijke en omvangrijke bron voor onderzoek naar Zwolle en voormalig Zwollerkerspel. De informatie over personen in de lokale bronnen zoals bevolkingsregisters, trouwboeken, maandrekeningen van de stad en testamenten werd oorspronkelijk op indexkaartjes vastgelegd.

In de jaren ’90 bleek al snel dat overtypen niet snel genoeg ging en vervolgens zijn de kaartjes gedigitaliseerd en ‘gelezen’ met OCR (Optical Character Recognition) techniek. Dit leverde een digitale database op met alle informatie van deze ca. 1,2 miljoen kaartjes. Een geweldige bron, maar helaas met veel fouten erin. Een team van enthousiaste en geduldige vrijwilligers en medewerkers heeft (in lockdowntijd) veel werk verzet in het handmatig nakijken en verbeteren van de data. Hierin hebben we een geweldige stap gedaan in minder dan twee jaar, er zijn namelijk bijna 60.000 kaartjes verbeterd!

Dit heeft ook intern Collectie Overijssel aangespoord om opnieuw na te denken hoe we het meeste kunnen halen uit de GIZ. Afgelopen jaren zijn al stappen ondernomen om scans van de originele bronnen aan de digitale persoonsgegevens toe te voegen, en er staat nu een bijgewerkte concordans online, die laat zien welk modern inventarisnummer bij de bronnen uit de GIZ hoort.

Als volgende stap is nu besloten om hier geautomatiseerd verder mee aan de slag te gaan. 15 jaar later kan een nieuwe OCR veel betere resultaten opleveren, en kunnen we de data op die manier sneller en met minder fouten op de website beschikbaar krijgen voor iedereen.