M.i.v. 1 januari j,l. wijzigde de registratie van levenloos geboren kinderen. Vanaf die datum is er nog maar één voorwaarde om een kind te registreren in de BRP: dat de verzoeker op het moment van het registratieverzoek in Nederland woont of gaat wonen. Een verzoek tot registratie van een levenloos geboren kind moet men indienen bij de gemeente waar men woonachtig is.,