Openbaar zijn geworden:

Overheidsarchieven, Archief 331: Registers van de Burgerlijke Stand, geboorteakten uit 1921, huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit 1946 en overlijdensakten uit 1971.

 Archief 70: Gemeentepolitie, 1819-1994, Inv.nrs. 491-513 / 1022-1033 / 1641 / 1695 / 1735-1736 / 1877 / 1885 / 1995 / 2013

Archief 349: Kabinet van de burgemeester, 1843 – 2010, Inv.nrs. 46

En de nodige niet-overheidsarchieven. Klik hier voor het overzicht.