Op de eerste werkdag van januari, dit jaar op 3 januari, besteden steeds meer archiefinstellingen aandacht aan Openbaarheidsdag. Het moment wordt gebruik om het belang van archieven voor de samenleving en de openbaarheid van archieven onder de aandacht te brengen. Het kan voorkomen dat bij archieven die aan een archiefinstelling worden overgedragen de openbaarheid nog een aantal jaren beperkt is. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de privacy van nog levende personen te beschermen. Deze termijnen worden altijd vooraf bij overdracht bepaald en de afscherming vervalt op 1 januari van het jaar na het verstrijken van deze termijnen.

Bij Collectie Overijssel bestaat de oogst dit jaar uit dossiers uit meer dan 120 archieftoegangen, waarin stukken uit de periode 1945 - 2001 openbaar zijn geworden. Naast dossiers die interessant zijn voor onderzoek naar wat er speelt in de samenleving kort na de Tweede Wereldoorlog, zijn er ook veel dossiers bruikbaar voor genealogisch onderzoek.

HCO heeft een compleet overzicht gemaakt om te doorzoeken, klik hier. Benieuwd naar een bepaald archiefstuk? Vind ‘m door het toegangsnummer te zoeken in onze collectie. De studiezalen zijn tot ten minste 18 januari gesloten, bekijk of er scans beschikbaar zijn of vraag deze aan door hen een mail te sturen.