N.a.v. het artikel 'Organiseer uw leven voor uw nabestaanden' liet Gerard Velders nog weten:
"In de BRP (Basis Registratie Personen) worden burgers ingeschreven die in die gemeente wonen. Dit staat los van de burgerlijke stand: geboorte, huwelijk en overlijden. Met een briefadres is de afgelopen jaren verschrikkelijk gesjoemeld. Mensen wil vaak niet gevonden worden (deurwaarders, justitie, belastingen, etc) en schreven zich dus in op een briefadres. Ik ken gevallen dat er tussen de 200 tot 300 mensen op één briefadres stonden ingeschreven. A raison van minimaal 50 tot 75 euro per maand per persoon. Tel uit je winst. Er zijn nu veel strengere regels gesteld aan het inschrijven op een briefadres. Gelukkig maar."