Kadastrale leggers, missalen, zangboeken en eeuwenoude documenten waarin beslissingen van het stadsbestuur staan opgetekend. Goes wil een begin maken met de restauratie en digitalisering van allerlei waardevolle stukken uit het stadsarchief. "Ze zijn het waard om bewaard te blijven", zegt wethouder André van der Reest. "Maar we willen ze ook graag tonen aan het publiek."
Lees hier verder.