Blij dat de wet per 1 januari 2022 wordt aangepast waardoor gemeenten verplicht worden om burgers die in de gemeente wonen ook in te schrijven in de burgerlijke stand en daarmee ook een briefadres te geven. Waarom gemeenten dat voorheen niet hoefde te doen ontgaat ons vooralsnog.