Collectie Overijssel beheert veel archiefdocumenten die moeilijk leesbaar zijn. Merkwaardig genoeg zijn handschriften uit de 14e eeuw vaak nog wel te ontcijferen – zeker met enige oefening en vasthoudendheid – maar teksten uit de 16e en 17e eeuw kunnen een stevige uitdaging vormen, ook voor geoefende onderzoekers. Om die reden maken archiefonderzoekers vaak transcripties tijdens hun onderzoek. Letterlijk zijn dit overtypte versies van de handgeschreven documenten. In het verleden werden getypte versies van documenten uit onze collecties soms door bezoekers aangeboden ter archivering. Day wordt nog steeds opprijs gesteld.

Leer hier verder.