Dossier071 is een nieuw initiatief van Erfgoed Leiden. Die gaan alle politiearchieven van Leiden en Katwijk uit de oorlogsjaren 1940 t/m 1945 digitaliseren. Daarna worden ze op de website voor iedereen toegankelijk gemaakt.
Lees hier verder.