Laatste vroegen wij ons hier op de redactie af of de Kinderbescherming er archieven op nahield en zo ja van - tot en in hoeverre die openbaar waren, dan wel voor ons inzienbaar. Het antwoord was duidelijk.

"Afschriften van dossiers worden alleen verstrekt aan de eigenaar van het desbetreffende dossier, dan wel de bevoegde ouders daarvan. In het geval het niet uw eigen dossier betreft, kunt u zich wellicht wenden tot het Amsterdams Historisch archief en/of de Rechtbank van Amsterdam. Mogelijk kunnen zij u verder helpen in uw zoektocht.

Ervan uitgaande dat het uw eigen dossier betreft en er een dossier (nog) bestaat, dan dient een ondertekend verzoek, voorzien van een kopie van uw paspoort, ter controle van uw identiteit, te worden gemaild naar ditzelfde email adres. Dan zal er gekeken worden of de Raad voor de Kinderbescherming nog beschikt over de gewenste informatie en u inlichten over de verdere procedure.

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het behoud van dossiers. Het kwaliteitskader van de Raad voor de Kinderbescherming hanteert het volgende beleid:

Vernietiging van dossiers en testgegevens

A. Een dossier wordt vernietigd wanneer het kind met wie de RvdK bemoeienis had, 24 jaar is geworden.

B. Als de RvdK bij een kind betrokken is geweest zonder dat er een raadsonderzoek wordt opgestart wordt het dossier na 12 maanden vernietigd.

C. Een zogenoemd gezinsdossier wordt vernietigd wanneer het jongste kind met wie de RvdK bemoeienis heeft gehad, 18  jaar is geworden. Dit behoudens de situatie waarbij van

een van de kinderen uit dit gezin ook een ‘kinddossier’ bestaat. In die gevallen wordt het gezinsdossier ook bewaard totdat dit kind de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt."

Klik hier voor meer informatie.