Wijzelf wijzen regelmatig Archieven op hiaten, fouten of onzinnige zaken op hun website. 
U kunt dat v.w.b. het Stadsarchief Amsterdam ook zelf doen indien u daar de behoefte toe gevoeld.

Klik hier.