Bij het BHIC staan nu al bijna 800.000 notaris- en schepenakten online. Het gaat om huwelijksvoorwaarden, openbare verkopen, testamenten, schuldbekentenissen, minnelijke overeenkomsten e.d.
Klik hier.