Nieuwe directie NAOp 4 oktober zijn de nieuwe directeuren Afelonne Doek en Tom De Smet van start gegaan bij het Nationaal Archief. Afelonne Doek als algemeen directeur en algemene rijksarchivaris. Tom De Smet als directeur Archieven, Dienstverlening & Innovatie. En als chief information officer (CIO) en plaatsvervangend algemeen directeur.

Duurzame toegankelijkheid 

Afelonne Doek studeerde Geschiedenis en Historische Informatieverwerking, en heeft in haar loopbaan verschillende functies vervuld op het snijvlak van data- en collectiemanagement en digitale infrastructuur en innovatie. Ze was hiervoor directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Doek: “Ik heb een grote affiniteit met bronnen en geschiedenis. Duurzame toegankelijkheid van cultureel erfgoed met ruimte voor ieders verhaal is van wezenlijk belang voor de samenleving. En hier zet ik mij graag voor in. Naast de zorg voor het erfgoed borgt het Nationaal Archief samen met de partners binnen de rijksoverheid de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Ik zie er naar uit om dagelijkse sturing te geven aan deze mooie organisatie.” Afelonne Doek is in de geschiedenis van het Nationaal Archief de eerste vrouwelijke algemene rijksarchivaris.

Hoeksteen van de democratie

Tom De Smet was eerder chief information officer en hoofd Archief bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Hij studeerde Organisatiepsychologie aan de Universiteiten van Liverpool en Surrey (VK). De Smet: "Het belang van archieven in de hedendaagse informatiesamenleving kan niet genoeg worden benadrukt. In een tijd waar transparantie van overheidshandelen heel belangrijk is en de beschikbaarheid van overheidsinformatie voor onderzoekers en rechtzoekende burgers bijna een evidentie is, beschouw ik het Nationaal Archief als een ware hoeksteen van de democratie. Het is dan ook een eer om daar in de komende jaren een bijdrage aan te leveren.”