Vorige week diende een rechtszaak (kort geding) tussen de NGV en het voormalig en Hoofd-IT, die eveneens lid van het Hoofdbestuur was. De rechter deed meteen uitspraak en wees -op straffe van een dwangsom- vrijwel alle eisen van de NGV toe.

Die eisen waren dat de website en de bijbehorende bestanden weer toegankelijk gemaakt moeten worden. Verder oordeelde hij dat het voormalig Hoofd-IT op 7 juli 2021 was afgetreden als lid van het Hoofdbestuur, dat de Algemene Vergadering van 10 juli 2021 rechtsgeldig was en derhalve het huidige Hoofdbestuur het rechtsgeldige bestuur van de NGV is. Tenslotte was de rechter van oordeel dat de ontheffing uit de functie van lid van het ICT-team van het voormalig Hoofd-IT per 6 augustus 2021 rechtsgeldig was.

Nu maar hopen dat de ellende bij de NGV voorbij is en men weer over kan gaan tot de orde van de dag, of wel het blijven servicen van leden en andere belangstellenden. Maar ook dat dit -en toekomstige- besturen beter de vinger aan de pols houden en welk bestuurslid dan ook niet (meer) zo veel macht geeft dat deze zowat een hele bloeiende vereniging om zeep kon helpen.