Het is duidelijk dat gemeenten hulp nodig hebben bij het naleven van privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens en het is een taak van het rijk om ze daarin te ondersteunen. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). In mei bleek uit onderzoek dat gemeenten online nepaccounts gebruiken om met burgers mee te kijken en dat ambtenaren zich er niet van bewust zijn dat dat niet mag. De minister merkt op dat steeds meer veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken zich online afspelen.

Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool liet zien dat monitoring van sociale media in vrijwel alle gemeenten plaatsvindt, vat de minister samen, maar dat de middelen uiteenlopen. "Als bij monitoring persoonsgegevens worden verwerkt, mag dat alleen binnen de kaders van de AVG. Handhaving vindt door de Autoriteit Persoonsgegevens plaats en kan tot boetes leiden." Het onderzoek laat volgens Ollongren "zien dat men nog onvoldoende bewust is van de kaders van de AVG".