Van de week heeft Jan Sanders zijn taken als rijksarchivaris in Noord-Brbant overgedragen aan Hella Timmermans, die vanaf dat moment de scepter zwaait over de archieven van het BHIC.