Het Drents Archief stelt zijn collectie signalementskaarten (1896-1901) van de gedwongen bewoners van de kolonie van Weldadigheid in Veenhuizen via WieWasWie beschikbaar. De kaarten zijn digitaal doorzoekbaar via Organisatie ‘Drents Archief’, en Documenttype ‘Vestiging en Vertrek’.

In 1859 werd de Kolonie van Weldadigheid te Veenhuizen, een in 1818 opgezet project om de armoede onder de bevolking te bestrijden, door de overheid overgenomen van de Maatschappij van Weldadigheid. Veenhuizen werd daarna omgevormd tot een Rijkswerkinstelling voor gevangenen en ‘verpleegden’, bedelaars en landlopers die niet veroordeeld waren voor een misdrijf.

Landloperij en bedelarij
Landloperij – het rondzwerven zonder aantoonbare middelen van bestaan – werd in 1809 als misdrijf opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. In de 19e eeuw werden vele mannen voor landloperij en bedelarij veroordeeld en voor enkele maanden tot drie jaar ‘opgezonden’ naar de Rijkswerkinstelling in Veenhuizen.

Meer over de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijkswerkinstellingen Veenhuizen en Ommerschans: Alle Kolonisten en het Drents Archief.