De collectie Bevolkingsregisters Tijdelijk Verblijf van Stadsarchief Amsterdam zijn onlangs toegevoegd aan WieWasWie. Deze bevat 55.000 persoonsvermeldingen, waaronder mensen die tijdelijk naar Amsterdam kwamen voor bijvoorbeeld een uitje, werk of voor een kraam op de Wereldtentoonstelling van 1895 in Amsterdam. Maar ook vreemdelingen buiten Nederland die zich tijdelijk in Amsterdam vestigden. In 1861 gaf het Koninklijk Besluit de mogelijkheid aparte registers voor tijdelijke bewoners in te stellen. In Amsterdam heeft men verblijfregisters aangelegd, over de periode 1854-1861, waarin de personen ingeschreven werden die tijdelijk in de stad verbleven. Ook zijn er de vreemdelingenregisters over de periode 1864-1903 en de militaire registers over de periode 1874-1877.
Neem hier een kijkje in de verblijfsregisters van Stadsarchief Amsterdam.