NGV site

We noemden hier al eerder het zwaar weer waarin collega-vereniging de NGV verkeert. Het wordt er niet beter op. Ook eerder al werd de grote rol van het bijkans almachtige ICT-team genoemd. Die rol doet zij nu nog eens extra eer aan door zichzelf maar direct tot de leden te wenden. Dit team trekt zich blijkbaar ook niets aan van het op non-actief stellen van team-voorzitter Ad Bakker en dit -zeg maar ontslag- naast zich neer te leggen, aldus het ICT-team aan de NGV-leden.

Zij denkt dit te kunnen doen omdat het (hoofd-)bestuur a.i. volgens haar niet officieel is gekozen. Ze heeft daar wel een punt. Normaal geschiedt zo’n benoeming op een Algemene Vergadering door de afdelingen die alleen met een mandaat van hun afdelingsleden kunnen stemmen. Veel afdelingen hebben daartoe zelfs geen afdelingsledenvergadering gehouden, ergo men had geen mandaat, ergo het zichzelf benoemde a.i. hoofdbestuur is inderdaad niet statutair. Na een motie van wantrouwen (door een statutair niet gerechtigde algemene vergadering) werd voorzitter Jos Taalman eruit gebonjourd, nam een aantal aanwezige deelnemers het heft in eigen hand en benoemde zichzelf als ad interim-bestuur. Maar ja als gezegd, ook dat was niet statutair. Het betreft een aantal ongeruste leden die pogen de boel draaiende te houden. Ergens een lofelijk streven, dat toen ook niet direct door de niet-statutaire ledenvergadering werd afgeschoten.
Dit bestuur a.i. wil de vereniging in een stabiele situatie loodsen, maar daar heeft het ICT-team blijkbaar een probleem mee, want de manier waarop het bestuur a.i. dat wil staat het team niet aan, er wordt te weinig overleg gevoerd (met het ICT-team?) en is er geen sprake van een democratisch (statutair) proces.

Het ICT-team dat dit bericht aan de NGV-leden verstuurd probeert vervolgens haar eigen straatje schoon te vegen, want kritiek op haar functioneren wordt door het team als een botte bijl methode gezien, zonder aan te geven waarop zij dat baseert. En alsof dat niet mag ... kritiek uiten. Het team gaat voorbij aan het verwijt veel te veel geld te hebben uitgegeven (een van de klachten van de leden), alsook het aangaan van langlopende contracten, een ontstaan datalek, verkeerd ingeschatte kosten voor het digitaliseren van allerlei verzamelingen en familieberichten, falende kantoorautomatisering, problemen bij de oude website, het mislukken van de website ‘ontdekjouwverhaal.nl’ en ga zo maar door.

Van enige zelfreflectie lijkt bij het team geen sprake. Men verwijt het bestuur -dat volgens het team geen idee heeft hoeveel werk het team inmiddels heeft verzet- een steeds indringender wordende sturing met de toevoeging “de beste stuurlui staan aan wal”. Het is immers het NGV ICT-team die het allemaal beter weet. Inmiddels is een aantal systemen buiten werking gesteld en heeft penningmeester-a.i. De Lange een aantal betalingen niet verricht. Dat De Lange nu wederom -weliswaar a.i.- is benoemd tot penningmeester is een gotspe. Dat hij een aantal betalingen niet verricht komt bekend voor. Hij deed dat jaren geleden ook al door de declaraties van het afdelingsbestuur van Gens Data niet of veel te laat uit te betalen, reden waarom dit bestuur zelf maar betalingen aan externen voor ging schieten. 
Schandelijke en een zeer ongewenste situatie waar het bestuur toen niet ingreep. Zo ook nu niet. Men heeft de zaak van het zich macht verzamelende ICT-team voor lief genomen, heeft ze haar gang laten gaan. Neem het ontmantelen van de GDP-poot als voorbeeld. Ook die werd bij het ICT-team ondergebracht. Dit alles met als gevolg, totale chaos.

Ook toen greep het bestuur niet in en riep De Lange niet tot orde. Ook nu heeft het naar huis gestuurde statutaire bestuur niet ingegrepen en het ICT-team niet terecht gewezen, gecontroleerd noch gemanaged. Gaat het nieuwe niet statutair gekozen hoofdbestuur a.i. het ICT-team dan een halt toeroepen? Dat valt te betwijfelen. Als dit team de macht grijpt en toegang tot de financiën krijgt om daarmee nog meer ICT-projecten te financieren is de chaos compleet. Alhoewel, die lijkt nu al compleet.